Kiểm tra sức khỏe miễn phí ngày 20-12

○ Thời gian : 9:3012:30 ngày 20 tháng 12 ( chủ nhật )

○ Địa chỉ: Trạm y tế quận Sasang

○ Đối tượng tham gia : Người dân trong khu vực, lao động nước ngoài, gia đình đa văn hóa.

○ Khoa điều trị: Khoa nội, khoa sản, khoa nhi, nha khoa, đông y, ngoại khoa chỉnh hình.

Có thể kiểm tra lao phổi nếu có nguyện vọng (X-Ray, kiểm tra đờm)

○ Nội dung kiểm tra : Sau khi kiểm tra và chẩn đoán bác sĩ sẽ phát thuốc theo từng loại bệnh.

○ Phương pháp tham gia: Trong ngày đến trạm y tế để đăng ký. (mang theo CMT hoặc giấy bảo hiểm)

○ Lệ phí : Miễn phí

○ Phương pháp tìm đến : (부산시 사상구학감대로 242(감전동) Tel. 310-4791

 Trạm xe quận Sasang(사상구청) : xe bus số: 77, 161

 Trạm xe sở thuế BukBusan(북부산세무서) : 버스 No. 31, 33, 61, 62, 77, 160, 169

 Tàu điện ngầm đường tàu số 2 ga Gamjeon (감전역-226)

 Liên lạc:

① Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Busan 304-0900 

Tiếng Việt : 051-304-4723,  304-4728

Trạm y tế quận Sasang 051-310-4791~4

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.