၂၀၁၆.၁၂.၁၈ – အခမဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု အစီအစဥ္

အခမဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု – အစီအစဥ္

လူႀကီးမင္းတို႕၏ က်န္းမာေရကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရေစ ။

ဖူဆန္ၿမိဳ႕ ၊ ဆာဆန္းၿမိ႕နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုဌါနတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႕ မသြားေရာက္နုိင္ၾကေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၊

ယဥ္ေက်းမွုစံုညီ အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစုမ်ား အတြက္ `အခမဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးျခင္း´အား

ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါစစ္ေဆးရွာေဖြေပးျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ကုသေပးျခင္းမ်ားကိုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးအေလးထားကာ လာေရာက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း နွုိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၁၂ လပုိင္း ၁၈ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၂ း ၃၀ ထိ ။

ေနရာ – ဆာဆန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုဌါန ။

စစ္ေဆးမည့္ အမ်ိဳးအစား – ၀မ္းဗိုက္အတြင္းပိုင္း ၊ သြားခံတြင္း ၊ မီးယပ္သားဖြား ၊ ကေလးအထူးကု ၊ တိုင္းရင္းေဆး ၊ အရိုးအေက်ာဆိုင္ရာ ။

(ကာယကံရွင္မွ ေတာင္းဆိုပါက အဆုပ္ (တီဘီ) ေရာဂါ အတြက္ပါ ဓါတ္မွန္ရိုက္ စစ္ေဆးေပးသည္)

စံုစမ္းရန္ – 051-304-4725 (BFC) , 051-310-4791 ~ 4 (ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌါန)

 

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.