THÔNG BÁO TIÊM PHÒNG CẢM ĐỘC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

Đối tượng : Lao động nước ngoài & Gia đình đa văn hóa

(Số lượng 300 người)

Địa điểm : Trạm y tế quận Sasang

Lệ Phí : Miễn phí

Ngày tiêm : 1h~5h/29.10.2017(chủ nhật)

Thời gian đăng ký : 11.10.~24.10.2017

Phụ trách : 051) 304-4723 (Ngọc) , 051) 304-4728(Tuyết)

Có quà lưu niệm cho người tiêm phòng

Ưu tiên cho người đăng ký trước

<Đường đến trạm y tế quận Sasang>

*Tàu ngầm

Đường tàu số 2 ga 감전 cửa số 1 hướng Ủy ban Quận Sasang

*Xe bus thành phố

①Trạm xe bus Ủy ban Quận Sasang 사상구청 số 77, 161

②Trạm xe bus sở thuế quận bắc 북부산 세무서 số 31, 33, 59-1, 61, 62, 77, 138-1, 160, 161, 169, 186

<Đường đến trạm y tế quận Sasang>

y

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.