၁၀ လပိုင္း ၁၅ ရက္ေန႕ နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

၁၀ လပိုင္း ၁၅ ရက္ေန႕(တနဂၤေႏြေန႕) နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

 

မဂၤလာပါ ။

ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူညီေပးေရးစင္တာ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀ လပိုင္း ၁၅ ရက္ေန႕ ေန႕လယ္ ၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ

နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ရပါသည္။

 

နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္သို႕ လာေရာက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား ရွိပါက

ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူညီေပးေရး စင္တာသို႕ လာေရာက္တိုင္ပင္နုိင္ပါေၾကာင္း

အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

♥ စင္တာလိပ္စာ ♥ 부산시 사상구 사상로 448, 부산은행 3층

 

ㅣ이동상담취소

목록

댓글

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.