ការណែនាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៃការប្រឹក្សាយោបល់ – 2018. 05. 20 (ថ្ងៃអាទិត្យ)

<ការណែនាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៃការប្រឹក្សាយោបល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពលករបរទេសប៊ូសាន ក្នុងខែ5>

 

មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំមានទទួលប្រឹក្សាយោបល់ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហា និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករ ព្រមទាំងជនអន្តោប្រវេសន៍

 

ពេលវេលា : 2018. 05. 20 (ថ្ងៃអាទិត្យ)  ម៉ោង 10:00 ~ 17:00

ទីកន្លែង : សួនច្បារ ណារូ (APEC NARU PARK) ស្តង់លេខ D18

មាតិកា : ពិគ្រោះយោបល់អំពី ការងារ (ប្រាក់ខែដែលមិនទាន់ទទួលបាន, ប្តូរក្រុមហ៊ុន, ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ជាដើម) ផ្នែកច្បាប់ / ជំងឺ / ការស្នាក់នៅ / ការរស់នៅក្នុងជីវិត

ភាសា :  ចិន, វៀតណាម, អង់គ្លេស, កូរ៉េ, ប៉ាគីស្ថាន, បង់ក្លាដេស

អ្នកទទួល : ពលករ, ជនអន្តោប្រវេសន៍, អ្នកស្រុក

 

ទិសដៅ :

1). រថភ្លើងក្រោមដី : រថភ្លើងក្រោមដី ប៊ូសាន ខ្សែរលេខ 2 ចុះនៅចំណត 센텀시티역 ច្រកចេញលេខ 12

ទំនាក់ទំនង : មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសប៊ូសាន 051-304-4722

សូមទៅចូលរួមអោយបានច្រើនកោះករ

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.