၂၀၁၈.၉.၉ – အခမဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု အစီအစဥ္

“ အခမဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု – အစီအစဥ္ ”

 

ဆာဆန္းၿမိ႕နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုဌါနတြင္ ေရာဂါရွာေဖြ ကုသျခင္းနွင့္

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမွုဘဝ သာယာက်န္းမာေစေရးအတြက္

“ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးေရေန႕ ” ကို ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ထားပါသည္။

 

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၉ လပုိင္း ၉ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၂ း ၃၀ ထိ

ေနရာ  – ဆာဆန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုဌါန

ကုသခြင့္ရွိသမ်ား – ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၊ ယဥ္ေက်းမွုစံု မိသားစု ၊ ၿမိဳ႕ခံလူထု

ပူးေပါင္းကူညီသူမ်ား – ဆာဆန္းၿမိဳ႕ဆရာဝန္အသင္း ၊ သြားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ ၊ တိုင္းရင္းေဆးအဖြဲ႕

ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ ၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႕ (ဆာဆန္းနယ္)

စစ္ေဆးမည့္ အမ်ိဳးအစား – ၀မ္းဗိုက္အတြင္းပိုင္း ၊ သြားခံတြင္း ၊ မီးယပ္သားဖြား ၊ ကေလးအထူးကု ၊

တိုင္းရင္းေဆး ၊ အရိုးအေက်ာဆိုင္ရာ

(ကာယကံရွင္မွ ေတာင္းဆိုပါက အဆုပ္ (တီဘီ) ေရာဂါ အတြက္ပါ ဓါတ္မွန္ရိုက္ စစ္ေဆးေပးသည္)

ေဆးကုသပံု – ေရာဂါအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ ေဆးညႊန္းထုတ္ေပးမည္

ကုသရန္ လမ္းညႊန္ – အဆိုပါေန႕တြင္ က်န္းမာေရးဌါနသိုိ႕ လာေရာက္၍ စာရင္းေပးသြင္းရမည္

ယူေဆာင္လာရန္ – က်န္းမာေရး အာမခံကဒ္ (သို႕) နုိင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္

ကုန္က်စရိတ္ – အခမဲ့ (ဖရီး)

စံုစမ္းရန္ –051-310-4791 ~ 4 (ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌါန)

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.