နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္)

က်ေနာ္မ်ား ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္နွင့္

အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ေန႔ရက္ – စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕ (တနဂၤေႏြေန႕)

အခ်ိန္ – ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ

ေနရာ – ဆာဆန္း လူေနးရွီးေတး အေရွ႕ကြင္းျပင္ (ဆာဆန္းဂူ ဂြဲဘုတ္ဒံုး)

ဘာသာစကားမ်ား – တရုပ္ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊ အဂၤလိပ္ ၊ ကမ္ေမာဒီယား ၊ ကိုရီးယား

အႀကံရယူနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား – လုပ္အားခ မရရွိမွု ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕မွု ၊

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဆိုင္ရာ ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ေန႔စဥ္လူေနမွုဘ၀ဆိုင္ရာမ်ား။

ပူးတြဲက်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္ – အာရွယဥ္ေက်းမွုပြဲေတာ္

လမ္းညႊန္ –

၁) ကားနံပါတ္ ၁၁၀၊ ၁၂၃၊ ၁၂၆၊ ၁၃၈-၁၊ ၇၇ စီး၍ လူေနးရွီေတးမွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းပါ

၂) မိုးပ်ံရထား – ဂြဲဘုတ္လူေနးရွီေတး ဘူတာတြင္ ဆင္းပါ

၃) ေျမေအာက္ရထား ) လိုင္းနံပါတ္ ၂ စီး၍ ဆာဆန္းဘူတာတြင္ဆင္းပါ (မီတာ ၅၀၀ ခန္႕)

ဆက္သြယ္ရန္ – ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေရးစင္တာ ၀၅၁ – ၃၀၄ – ၄၇၂၂

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.