ណែនាំអំពីទីកន្លែងប្រឹក្សាយោបល់ – 2018. 11. 04 (ថ្ងៃអាទិត្យ)

<ការណែនាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៃការប្រឹក្សាយោបល់របស់ មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពលករបរទេសប៊ូសាន>

 

មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំមានទទួលប្រឹក្សាយោបល់ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហា និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករ ព្រមទាំងជនអន្តោប្រវេសន៍

 

ពេលវេលា : 2018. 11. 04 (ថ្ងៃអាទិត្យ)  ម៉ោង 13:00 ~ 17:00

ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព សាសាំងគូ (사상구 보건소)

មាតិកា : ពិគ្រោះយោបល់អំពី ការងារ (ប្រាក់ខែដែលមិនទាន់ទទួលបាន, ប្តូរក្រុមហ៊ុន,

ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ជាដើម) ផ្នែកច្បាប់ / ជំងឺ / ការស្នាក់នៅ / ការរស់នៅក្នុងជីវិត

ភាសា :  ចិន, វៀតណាម, ខ្មែរ, ស្រីលង្កា, អង់គ្លេស, ប៉េងហ្គោល, កូរ៉េ

អ្នកទទួល : ពលករ, ជនអន្តោប្រវេសន៍, អ្នកស្រុក

ទិសដៅ : 1). រថភ្លើងក្រោមដី : រថភ្លើងក្រោមដី ខ្សែរលេខ 2 ចុះនៅ 감전역 ចេញច្រកលេខ 1 ដាក់ទិសទៅខាង 사상구청

2). ឡានក្រុង : ① បើចុះនៅ 사상구청 ឡានក្រុងលេខ : 77, 161

② បើចុះនៅ북부산 세무서 ឡានក្រុងលេខ : 31, 33, 59-1, 61, 62, 77, 138-1, 160, 161, 169, 186

ទំនាក់ទំនង : មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសប៊ូសាន 051-304-4722

មានការចាក់ថ្នាំបង្ការការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាផងដែរ សូមទៅចូលរួមអោយបានច្រើនកោះករ

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.