အခမဲ့ တုတ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုးၾကစို႕ –

  • အခမဲ့ တုတ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုးၾကစို႕  –

နိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕ (တနဂၤေႏြေန႕)
ေန႕လယ္ ၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ
ဆာဆန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသႏၱရ က်န္းမာေရးေဆးခန္း

* စာရင္းေပးရန္ ကာလ – ၁၀ လပိုင္း ၈ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း

* က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္ ၾကိဳတင္ခံယူရပါမည္။
(ျမန္မာလို ေရးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို (ရက္္စ္) (နိုး)
ေျဖေပးရန္သာ)

* ဆက္သြယ္ရန္ : 051-304-4725
အမည္ – ဖုန္းနံပါတ္ – အိုင္ဒီနံပါတ္ – ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (ကီလို)
စသည့္အခ်က္မ်ား ေျဖၾကားေပးပါရန္

* ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားအား
အဆိုပါေန႕တြင္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားလည္း
ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

(လူတိုင္း တုတ္ေကြး မျဖစ္မွ ကိုရီးယားနုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္။
လူတစ္ေယာက္ တုတ္ေကြးျဖစ္လွ်င္ အျခားသူကို ကူးစက္နို္င္ၿပီး
နုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးအထိ ထိပါးလာနုိင္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း
တုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆး ထိုးၾကရန္ သင့္လွပါသည္)

လမ္းညႊန္ –
*Subway (ေျမေအာက္ရထားလိုင္း)
Gamjeon Station, Line No. 2 (Exit 1)

လိုင္းနံပါတ္ (၂) ဂမ္ဂၽြန္းဘူတာ (감전역) ထြက္ေပါက္ ၁ အနီး

*Bus
① Bus stops at Sasang-gu office: 77, 161
② Bus stops at Buk-Busan Tax Service Office:
31, 33, 59-1, 61, 62, 77, 138-1, 160, 161, 169, 186

(ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေထာက္ပံ့့ေရးစင္တာ)

EHR

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.