한국어English中文Tiếng Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau khi điền vào phần đăng kí hoạt động tình nguyện theo mẫu đăng kí phía dưới sau đó tải mẫu tiếng Hàn về và điền tên và một số thông tin cá nhân sau đó gửi về hòm thư của Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Busan.

*Tên
Địa chỉ
Ghi đơn giản, ngắn gọn. VD) Phường Mora, Quận Buk
Chức vụ
VD) Học sinh, Nội trợ , Nhân viên
*Số đt
*E - Mail
Lĩnh vực đăng kí
Lời muốn nói