한국어English中文Tiếng Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hỗ trợ sự kiện văn hóa cộng đồng

1. Hướng dẫn
․Hình thành cộng đồng lao động nước ngoài, hỗ trợ hoạt động tích cực.
․Từ hoạt động tích cực của cộng đồng lao động nước ngoài giải quyết được sự
xa lánh trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống.
․Ngôn ngữ hoạt bát của người người nước ngoài và người trong nước đóng
góp vào sự hội nhập xã hội.


2. Trong lúc hỗ trợ giới thiệu cộng đồng
Sapinako là cộng đồng lao động Philiphin đến từ Bantangas. Tháng 9 năm 2012 vừa trải qua sinh nhật lần thứ 8, hoạt động chủ yếu của Safina là tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên. Đặc biệt, trong trận bão lớn vừa xảy ra tại Philiphin nhờ sự đóng góp và ủng hộ tích cực của Safina những nạn nhân gặp lũ lụt trong nước đã nhận được một sự giúp đỡ lớn. Và hiện tại đang tiến hành chương trình học bổng , viện trợ đồ dùng học tập cho các trường học cấp 1 ở Philiphin.

Tìm hiểu văn hóa

Dự định tổ chức vào năm 2013.