한국어English中文Tiếng Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn giáo dục

Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Busan của chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị một số chương trình giáo dục đa dạng nhằm giúp cho phụ nữ kết hôn nhập cư và lao động nước ngoài thích ứng được với cuộc sống ở Hàn quốc. Giáo dục bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp để thích ứng được với cuộc sống Hàn quốc, giáo dục tin học nhằm năng cao trình độ thông tin trong thời đại thông tin hóa, giáo dục luật lao động để người lao động tự biết cách bảo vệ quyền lợi cho bản thân, dựa vào những hoạt động sôi nổi của cộng đồng các nước tiến hành giáo dục lãnh đạo cho lao động nước ngoài và phụ nữ kết hôn nhập cư , và chuẩn bị cả chương trình tái nhập cảnh cho lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn tiến hành thêm một số chương trình giáo dục đặc biệt. Tất cả các chương trình giáo dục được đưa ra đều vì người nước ngoài.

Giáo dục tiếng Hàn


1. Hướng dẫn
Giáo dục tiếng Hàn là điều cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tăng khả năng giao tiếp trong cuộc sống xã hội Hàn quốc và tránh được xung đột trong nơi làm việc. Tự tin thể hiện tiếng nói của bản thân, những thông tin cần thiết có thể biết được một cách chính xác và có thể tận hưởng một cuộc sống năng động trong xã hội Hàn quốc. Khi khả năng tiếng Hàn cao có thể tham gia vào lớp học thi topik.

Giáo dục tin học

1. Hướng dẫn
Giáo dục vi tính là chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ sử dụng tin học trong đời sống thường ngày. Thông qua việc sử dụng internet có thể liên lạc giao tiếp được với gia đình, có thể giảm bớt được khoảng cách thông tin thông qua việc tìm kiếm trên internet. Không chỉ giúp bạn viết tài liệu, làm một số chương trình, hay công việc trong công ty mà khi trở về nhà nó còn trở thành một công cụ có ích.

Giáo dục luật lao động

1. Hướng dẫn
Mục đích giáo dục luật lao động là để nâng cao sự hiểu biết về quyền lợi của người lao động và phòng chống xâm hại quyền lợi. Sẽ hướng dẫn về những thông tin cần phải biết, kinh nghiệm bị bất công trong khi làm việc, trả lời những câu hỏi vv. Các chuyên môn tư vấn lao động nước ngoài cùng luật sư sẽ tiến hành giáo dục về các vấn đề như tiền nương, tai nạn công nghiệp, hợp đồng lao động, tiêu chuẩn luật lao động, luật bảo hiểm bồi thường, hệ thống giấy phép lao động vv.

 

Đào tạo lãnh đạo

1. Hướng dẫn
Mục đích đào tạo lãnh đạo từ cơ hội phát triển thông qua các cộng đồng quốc gia, nâng cao khả năng phát triển cộng đồng xã hội địa phương. Văn phòng chúng tôi đang tổ chức giáo dục nhân quyền nhạy cảm, một số kiến thức về pháp luật , đào tạo lãnh đạo và hiểu biết xã hội vv nhằm giúp cho sự thành lập cộng đồng hoặc điều hành cộng động được phát triển hơn.

 

Giáo dục chuẩn bị xuất cảnh

1. Hướng dẫn
Chương trình giáo dục tái nhập cảnh sau khi xuất cảnh sẽ được tiến hành từ năm 2013.