한국어English中文Tiếng Việt
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 10 năm1996

Thành lập văn phòng “Hiệp hội dành nhân quyền cho lao động nước ngoài” 

Năm 1997 Mở lớp học tiếng Hàn cho lao động nước ngoài.
Phát hành báo tiếng Anh ⌜Asian Workers' News⌟ dành cho lao động nước ngoài.
Phát hành nguyệt san "Sống cùng nhau"
Mở phòng điều trị miễn phí dành cho người nước ngoài.
Giám đốc Jeong-Guisun nhận giải thưởng Người dân dân chủ lần thứ 6
Năm 1999

Phát hành sách tiếng Hàn- tiếng Anh <<Quyền lợi lao động nước ngoài>>

Năm 2000 Cùng với Hiệp hội lao động nước ngoài phát hành <<Bách thư nhân quyền về chế độ thực tập sinh nước ngoài>>
Cùng với Bộ lao động thực hiện 'Điều tra hện thực về lao động bất hợp pháp'
Tổ chức 'Sân chơi văn hóa cho lao động nước ngoài'
Năm 2001 Thành lập 'Nơi ở khẩn cấp cho lao động nước ngoài'
Tổ chức 'Triền lãm ành người lao động nước ngoài; nhân dịp kỉ niệm ngày lao động quốc tế.
Tổ chức ngày hội thể thao cho lao động nước ngoài.
Tổ chức cuộc thi nói tiếng Hàn cho lao động nước ngoài. (Sau này tổ chức mỗi năm 1 lần)
Tổ chức 'Giảng dạy nhân quyền cho nhân dân' lần thứ nhất. (Sau này tổ chức mỗi năm 1 lần)
Tổ chức giảng dạy hàng tháng 'Cửa sổ của Châu Á'
Giám đốc Jeong-Guisun nhận phần thưởng của báo Kilim-Trung Quốc
Nhân viên đi thực tập theo đoàn Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc
Năm 2002 Quyên góp giúp đỡ trẻ em trong trai tị nạn Afghanistan
Cùng với Liên minh nhân quyền phụ nũ và di trú phat hành <<Bách thư nhân quyền thực tập sinh của doanh nghiệp đàu tư nước ngoài'
Tổ chức công thính hội lập pháp 'Luật bảo vệ nhân quyền lao động nước ngoài'
Phat hành <<Sách hướng dẫn hoạt động tình nguyện>>
Tổ chức 'Đi bộ hướng tới bình đẳng nhân dịp kỉ niệm ngày của lao động nước ngoài'
Năm 2003 Tổ chức triển lãm ảnh 'Chiến tranh, hòa bình và hy vọng'(tại công viên dân chủ)
Tổ chức sân chơi văn hóa trung thu
Năm 2004 Chương trình thăm lao động đã về nước và lao động nước ngoài làm cho doanh nghiệp Hàn Quốc tail Philippin và Inđônêsia
Tổ chức sân chơi văn hóa cùng người dân Busan (tổ chức vào hàng năm)
Năm 2005 Thành lập văn phòng trực thuộc EULIM-trung tâm gia đình đa văn hóa và phụ nữ nhập cư
Thành lập văn phòng trực thuộc 'Nghiên cứu nhân quyền và di trú'
Năm 2006 Đăng ký tổ chức pháp nhân
Văn phòng EULIM phát hành sách <<Hãy nói chậm>>
Văn phòng nghiên cứu nhân quyền và di trú phát hành sách <<Tìm kiếm tổ chức tự quản địa phương và chính sách di dân hiện tại>>
Năm 2007 Văn phòng nghiên cứu nhân quyền và di trú phát hành sách <<Cùng sống với người nước ngoài>>
Phát hành số báo 200 ⌜Asian Workers' News⌟
Năm 2008 Văn phòng EULIM phát hành sách <<Câu chuyện của những phụ nữ nhập cư sống tại Hàn Quốc>> (Tiếng Việt Nam, tiếng Trung Quốc)
Nhận 'Phần thưởng nhân quyền' của Ban tổ chức lễ hội văn hóa nhân quyền công dân nhân dịp kỉ niệm 60 năm Tuyên ngôn nhân quyền thế giới.
Tổ chức hội nghị chuyên đè <Kinh nghiêm hiện trường và giáo dục thực tại của con em các gia đình đa văn hóa.
Năm 2009 Đổi tên văn phòng thành <Đồng hành cùng người nhập cư>
Thành lập văn phonmgf trực thuộc 'Trung tâm giáo dục nhân quyền đa văn hóa'
Phát hành <Bản báo cáo thực trạng lao động nước ngoài làm việc trong công xưởng thuộc công đoàn kim loại>
Tổ chức <Lễ phat biểu của người nước ngoài-Này! Xã hội Hàn Quốc> nhân dịp kỉ niệm ngày di dân thế giới
Năm 2010 Tổ chức giáo dục định kỳ cho các chủ tịch cộng đồng lần 3
Tổ chức hội thảo dự án điều trị miễn phí
Ban hành tài liệu giáo dục công đoàn của công đoàn kim loại (4 quốc ngữ)
Năm 2011 Tổ chức lớp học giáo dục phụ huynh
Tổ chức giáo dục định kỳ cho các chủ tịch cộng đồng lần 4
Tổ chức hội thảo bảo vệ sức khỏe cho người nước ngoài
Mở rộng dự án học bổng Việt Nam
Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ thông biên dịch cho người nước ngoài
Năm 2012 Tổ chức hội thảo "Đa văn hóa được thể hiện thế nào trong sách giáo khoa tiểu học?"
Tổ chức hội thảo chính sách hỗ trợ người nước ngoài cúng thanh phố Busan
Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ thông biên dịch cho người nước ngoài đầu năm 2012
Tổ chức triển lãm ảnh <Mười triệu bông hoa>
Điều hành <trung tâm hỗ trợ lao đông nước ngoài Busan>
Tổ chức triển lãm tranh kỷ niệm 16 năm ngày thành lập

1. 2012/10/10 khai trương.
2. 2012/10/21 sân chơi văn hóa Asia.