알림마당

HOME알림마당공지사항

Tư vấn lưu động tháng 11

페이지 정보

조회 850회 작성일 20.11.03

본문

○ Địa điểm : Trạm y tế Quận Sasang (사상구 보건소)

○ Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Trung,  Anh, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Campuchia, Hàn

○ Đối tượng : Tất cả người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc

○ Nội dung tư vấn : Lao động (nợ lương, chuyển xưởng, điều kiện làm việc,vv), luật , tư vấn gia đình đa văn hóa, tư cách cư trú, cuộc sống sinh hoạt vv)

○ Thời gian : Từ 2h~5h ngày 08/11/2020

○ Cách đến :

– Tàu điện ngầm : ga Kamchon (감전역) đường tàu số 2 lên cửa số 3 hoặc 1 ( đi bộ 9 phút)

– Xe bus : số 77, 161, 사상구 2-1 ( đi bộ 4 phút)

○ Chương trình kèm theo: Tiêm phòng cảm độc

○ Liên hệ : 051)304-4723 Ngọc

*** Ai đến tư vấn sẽ được tặng khẩu trang miễn phí để phòng dịch Corona19

이동상담표

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.